Antiguo Ritual masónico francés

    «Un bon Maçon ne doit rien posseder en propre»

    «Un buen masón no debe tener nada como propio»